Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bendro pobūdžio klausimai

Zilvinas Veiverys

Volvo Group Trucks Lithuania | Volvo Lietuva, UAB Minsko pl. 9, LT-02121 Vilnius, Lietuva

+370 61306350

zilvinas.veiverys@renault-trucks.com

CAPTCHA

* Turite teisę peržiūrėti ir, jei reikia, pataisyti, mūsų turimą informaciją apie jus. Už prieigą prie mūsų turimos informacijos apie jus gali būti taikomas mokestis. Jei jūsų informacija yra neteisinga arba jei nepageidaujate gauti informacijos nuo mūsų, parašykite mums adresu: RENAULT TRUCKS, Digital Channel (TER C50 2 56) 99 Route de Lyon, 69806 Saint Priest Cedex / Prancūzija

——

Pagal galiojančias taisykles ir konkrečiai pagal asmens duomenų apsaugos įstatymus, atkreipiame dėmesį, kad programoje pateikiami komentarai turi būti objektyvūs, atitikti jų paskirtį ir nepažeisti žmogaus teisių. Pažeidimo atveju gali būti taikoma civilinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Conformément à la règlementation en vigueur et notamment celle sur la protection des données personnelles, nous attirons votre attention sur le fait que les commentaires que vous saisissez dans l'application doivent être objectifs et en adéquation avec le but recherché et ne pas porter atteinte aux droits des personnes. En cas de manquement vous engagez votre responsabilité civile et pénale.